Přírodní památka Plachta v Hradci Králové

Přírodní památka Plachta v Hradci Králové

Přírodní památku Plachta udržuje v kondici těžká technika

Lokalita Plachta byla od konce 19. století vojenským cvičištěm, kde pravidelně jezdila těžká technika. Když armáda před více než patnácti lety cvičiště úplně opustila, začala Plachta rychle zarůstat náletovými dřevinami.

Pojezdem těžké techniky je terén rozrušován, náletové dřeviny potlačovány v růstu či zcela zničeny a to vše přispívá k obnovování především raných stádií tůní, které by bez těchto zásahů zanikly. To by následně ovlivnilo i populace obojživelníků, například kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé a zelené nebo kriticky ohrožené druhy korýšů žábronožky letní a listonoha letního. K významným rostlinným druhům, kterým se díky těmto zásahům daří na Plachtě uchovat, patří například i zeměžluč spanilá a rosnatka okrouhlolistá.

Poprvé se tanky na Plachtu vrátily v roce 2003, pak byla delší přestávka a od roku 2011 technika přeorává přírodní památku pravidelně téměř každý rok.

Letos se akce uskutečnila o víkendu 11. a 12. 11. Organizátorem je krajinný ekolog Martin Hanousek, který o akci říká:“V terénu je asi šest kusů těžké vojenské techniky, včetně jednoho tanku T55, třech pásových bojových vozidel pěchoty a dvou kolových vozidel. Akce je tentokrát svým rozsahem v porovnání s minulými lety menší. Obnovujeme zarostlé tůně, v rozježděném terénu vzniknou otevřené pískové biotopy, které k životu potřebují vzácní živočichové.“