PŘÍPRAVA 12. KOLA PRV

PŘÍPRAVA 12. KOLA PRV

PŘÍPRAVA 12. KOLA PRV

4.2.2021

Ministerstvo zemědělství chce letos vyhlásit dvě kola příjmu žádostí PRV na projektová opatření. Zahájení příjmu žádostí ve 12. kole je plánováno na 15. června 2021.

Zemědělci budou moci letos čerpat podporu z operací:
4.1.1 Investice do zemědělských podniků,
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a
6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.
1.1.1 Vzdělávací akce a
1.2.1 Informační akce.

Spuštění 12. kola příjmu žádostí PRV je možné díky dodatečným finančním zdrojům na podporu oživení zemědělství a venkovských oblastí pro roky 2021 a 2022, které jsou členským státům rozděleny dle přechodného nařízení EU. Uzavřít závazky je nutné do konce roku 2022.