Přímé platby 2019

Přímé platby 2019

Metodická příručka k podmínkám poskytování přímých plateb v České republice v roce 2019
Příručku pro přímé platby najdete zde