Příkrm na druhově bohatých pastvinách

Příkrm na druhově bohatých pastvinách

SZIF UMOŽNÍ NA DRUHOVĚ BOHATÝCH PASTVINÁCH PŘÍKRM PASENÝCH ZVÍŘAT
 

Z důvodu výskytu sucha je možné na druhově bohatých pastvinách přikrmovat.

Nejpozději 15 dní po zahájení příkrmu na DBP musí být SZIF doručeno oznámení vyšší moci spolu s potvrzením ČHMÚ o výskytu sucha na zasažených půdních blocích. Ohlášení zásahu vyšší moci v souladu s platnými právními předpisy se podává na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF (OPŽL).

Celou informaci najdete zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1531810036589.pdf

Žádost o data na ČHMÚ: http://portal.chmi.cz/o-nas/organizacni-struktura/pobocka-hradec-kralove/oddeleni-meteorologie-a-klimatologie/nabidka-sluzeb – služba je placená, data asi do týdne