Příjem žádostí v programu Sociální zemědělství – 3. kolo

Příjem žádostí v programu Sociální zemědělství – 3. kolo

Blíží se ukončení 3. kola příjmu žádostí k 30. 9. 2017 v rámci programu Sociální zemědělství. Příjem žádostí bude pokračovat od 1. 10. 2017 otevřením 4. kola. V souladu s pravidly pro poskytování podpor bude 4. kolo příjmu žádostí ukončeno ke dni 31. 12. 2017. V rámci programu Sociální zemědělství jsou pro 4. kolo příjmu žádostí alokovány finanční prostředky ve výši 8 mil. Kč. Pokyny pro poskytování podpor a formulář žádosti o poskytnutí podpory jsou k dispozici na www.pgrlf.cz.

Zdroj: Neli Vesselinova

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.