Příjem žádostí o podporu na nákup soukromé půdy – PGRLF

Příjem žádostí o podporu na nákup soukromé půdy – PGRLF

PGRLF otevírá  v pondělí  20.1.2020 v 9:00 hodin příjem žádostí o podporu úroků z úvěru na nákup soukromé půdy. Příjem žádostí končí 20.7.2020.
– žádosti se podávají pouze elektronicky z webu PGRLF
– žadatel musí být malý nebo střední podnik se zemědělskou prvovýrobou
– úvěr od 100.000,- Kč do 10 milionů Kč, sazba úroků minim. 0,5% p.a.
– maximální sazba podpory od PGRLF 5% p.a.
– podpora v režimu de minimis (15.000,- Eur/3 roky)
– žadatel v účetním období následujícím po podání žádosti musí dosahovat příjem ze zemědělské prvovýroby minimálně 25% z veškerých příjmů a toto musí splňovat po celou dobu účinnosti smlouvy s PGRLF
– podpora se poskytne na úvěr, který nebyl před termínem podání žádosti vyčerpaný
– podpora se neposkytne, pokud k nabytí nemovitosti žadatelem došlo před podáním žádosti
– výši sazby podpory PGRLF sdělí až po ukončení příjmu žádostí

Pokyny k podpoře najdete ZDE