PŘÍJEM JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI NA ROK 2019 OD 9.4. DO 15.5.

PŘÍJEM JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI NA ROK 2019 OD 9.4. DO 15.5.

Dne 9.4. spustil SZIF příjem Jednotné žádosti 2019. 
Jednotná žádost se podává pouze prostřednictvím Portálu farmáře, se zpracováním JŽ pomohou žadatelům na pracovištích OPŽL.
Před podání žádosti je třeba mít hotovou mimořádnou aktualizaci LPIS a zkontrolované případně opravené údaje v Ústřední evidenci zvířat.
Změny v Jednotné žádosti 2019:
1. Žadatelé, na které se vztahuje greening, budou jednotlivé plodiny zakreslovat do mapy. 
Jedna plodina na jednom DPB – stačí vytvořit „zemědělskou parcelu“ s vloženou plodinou.
Více plodin na jednom DPB – zakreslit plochy, na kterých jsou umístěné jednotlivé plodiny. Zakreslit plochy plodin můžete např. vytvořením vnitřních erozních parcel s plodinami a buď nastavit u jednotlivých parcel viditelnost „veřejné“ nebo je překlopit do zemědělských parcel na DPB. Zemědělské parcely si jednotná žádost načte. 
2. Změny u DŽPZ – délka období závazku a retenčního období
3. Brambory s dotací VCS se budou viditelně označovat v terénu.

Od roku 2019 platí nová eroze – DZES 5 a od 1.1.2020 bude platit max. plocha jedné plodiny – DZES 7d.
Příručka cross-complinace je ke stažení zde: http://eagri.cz/public/web/file/620474/III._Vlastni_material_Prirucka_Pruvodce_kontrolou_podminenosti_2019_final.pdf

Příručku k vyplňování Jednotné žádosti najdete v LPIS ve svém Portálu farmáře nad mapou v záložce Příručky.
Podrobnosti v přiloženém materiálu.