PŘÍJEM JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2022 ZAHÁJEN

PŘÍJEM JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2022 ZAHÁJEN

SZIF zahájil dne 7.4.2022 příjem Jednotné žádosti. Žádosti se budou přijímat do 16.5.2022. TZ SZIF ZDE.
Pozdní podání žádosti bude umožněno do 10.6.2022 s tím, že za každý pracovní den zpoždění v podání bude uplatněno snížení dotace o 1% – týká se přímých plateb. Žádosti o opatření PRV se podávají jen do 16.5.2022.
Žádost se podává výhradně prostřednictvím Portálu farmáře. Žadatel může využít pomoci svého OPŽL. Telefonní kontakty na OPŽL ZDE.
Před podáním žádosti je třeba:
1. aktuální stav LPIS a případné změny v LPIS účinné (změna údajů v LPIS je účinná druhý den po provedení).
2. aktuální stav zvířat v Ústřední evidenci (nahlášené pohyby, narození, původy zvířat kde je potřeba)
3. Vědět, do kterých dotačních titulů se chci přihlásit a znát jejich podmínky
4. Vědět, jestli se na mě vztahuje diverzifikace.
5. Vědět, jestli/jakou plochu EFAs musím mít a čím budu EFAs plnit
+ letos vědět, jestli využiju možnost osít zelený úhor tržní nebo krmnou plodinou v rámci mimořádného opatření v reakci na válku na Ukrajině. Info ZDE. Takto osetý zelený úhor musí být kultura U, počítá se do plochy EFAs, ale do 31.8.2022 se bude na SZIF hlásit , jak byl úhor využit – bude formulář.
6. Připravený aktuální osev DPB (co bude na pozemku růst k 1.6.) a to buď přímo v Portálu farmáře na zemědělských parcelách (formulář žádosti se jedním kliknutím naplní přímo z PF) nebo v některém zemědělském programu umožňujícím překlopení osevu do JŽ nebo aspoň na papíře.
7. Žadatelé o podporu na citlivé komodity VCS – sady v registru sadů, brambory a cukrovka – smlouva s odběratelem + doklady k osivu a sadbě, zelenina – doklady k osivu a sadbě.
8. DŽPZ – v LPIS všechny trvalé budovy určené k ustájení zvířat, v pořádku ÚE