Prezentace SZIF – Vybrané kapitoly z evidence půdy LPIS

Prezentace SZIF – Vybrané kapitoly z evidence půdy LPIS

zdroj.: SZIF

OBSAH PREZENTACE

 

1) Novela Zákona o zemědělství č 252 1997 Sb

a) Upřesněna definice hranic dílu půdního bloku

b) Zavedení vrstvy nezpůsobilé plochy DPB pro dotace

c) Upřesnění postavení vlastníka pozemku

d) Zkrácení lhůt v rámci řízení LPIS

2) Vybraná pravidla aktualizace LPIS

a) Kvalita LPIS

b) Trvalé vs dočasné prvky

c) Cesty

d) Dlouhodobě nezpůsobilé plochy

e) Obnova trvale travního porostu

f) Změna kultury G a U na kulturu T

3) EVP v návaznosti na změnu daní