PŘEPRAVA ZRANĚNÝCH NEBO NEMOCNÝCH ZVÍŘAT NA JATKY

PŘEPRAVA ZRANĚNÝCH NEBO NEMOCNÝCH ZVÍŘAT NA JATKY

Zákonnou povinností chovatele je, aby si vyžádal stanovisko soukromého veterinárního lékaře a toto stanovisko musí být vyznačeno v Informaci o potravinovém řetězci, která doprovází zvíře na jatky.
Pokud si chovatel nevyžádá vyšetření a zhodnocení stavu zvířete soukromým veterinárním lékařem, dopustí se tím přestupku, a může mu být uložena pokuta.
Forma stanoviska není legislativou stanovena, Státní veterinární správa připravila v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání formulář „Souhlas soukromého veterinárního lékaře s přepravou zraněného nebo vyčerpaného zvířete na jatky“, jako přílohu „Informací o potravinovém řetězci“ (IPŘ) při přepravě nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat na jatka.
• https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/potravinovy-retezec-2/
• https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/soukromi-veterinarni-lekari/

Celou informaci najdete ZDE.