PŘEMÍSTĚNÍ REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ ÚE V HRADCI KRÁLOVÉ

PŘEMÍSTĚNÍ REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ ÚE V HRADCI KRÁLOVÉ

PŘEMÍSTĚNÍ REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ ÚE V HRADCI KRÁLOVÉ

Vážení chovatelé,

dovolujeme si vás upozornit, že byl ukončen provoz regionálního pracoviště ústřední evidence v Hradci Králové.
Od 21. 12. 2020 bude regionální pracoviště ústřední evidence v Hradci Králové přemístěno do Pardubic.

Regionální pracoviště ústřední evidence v Pardubicích naleznete na adrese:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Kontakt:

Ing. Monika Relichová

tel.: 466 614 203, mobil: 724 171 227
e-mail: pardubice@cmsch.cz

Adresy a kontakty ostatních regionálních pracovišť zůstávají beze změn.