PŘEHLED ZRUŠENÝCH POVOLENÍ REFERENČNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PŘEHLED ZRUŠENÝCH POVOLENÍ REFERENČNÍCH PŘÍPRAVKŮ

A POMOCNÝCH PROSTŘEDKŮ  za období: 1. 9.– 30. 9. 2022

zdroj.: ukzuz.cz

Název přípravkuEvid. č.Úč. látkaBiol. funkce
Emesto Prime4890-0penflufenfungicid

V případě, že byly pro výše uvedené referenční přípravky povoleny i souběžné obchody pro obchodní použití nebo vlastní potřebu nebo bylo vydáno nařízení ÚKZÚZ (či SRS) povolující menšinové použití přípravku, byla tato povolení zrušena také.