PŘEHLED ZRUŠENÝCH POVOLENÍ REFERENČNÍCH PŘÍPRAVKŮ A POMOCNÝCH PROSTŘEDKŮ

PŘEHLED ZRUŠENÝCH POVOLENÍ REFERENČNÍCH PŘÍPRAVKŮ A POMOCNÝCH PROSTŘEDKŮ

 za období: 1. 12.– 31. 12. 2022

Název přípravkuEvid. č.Úč. látkaBiol. funkce
Diprospero5431-0Dimethomorf +                        propamokarb-hydrochloridfungicid

V případě, že byly pro výše uvedené referenční přípravky povoleny i souběžné obchody pro obchodní použití nebo vlastní potřebu nebo bylo vydáno nařízení ÚKZÚZ (či SRS) povolující menšinové použití přípravku, byla tato povolení zrušena také.