PŘEHLED TERMÍNŮ PLNĚNÍ PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP 2023+2027

PŘEHLED TERMÍNŮ PLNĚNÍ PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP 2023+2027

Mze zpracovalo tabulku s přehledem termínů plnění podmínek jednotlivých titulů přímých plateb a Programu rozvoje venkova – plošná opatření.