Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023–2027

Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023–2027

20.12.2022

Dne 15. 12. 2022 byl Monitorovacímu výboru Strategického plánu SZP 2023-2027 představen rámcový harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023.

Tematické oblastiTermín příjmu žádostí
Přímé platby a plošné platby předkládané v rámci jednotné žádosti15. 4. – 15. 5. 2023
01.21 Základní podpora příjmu pro udržitelnost (= BISS) a 03.29 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost 02.28 Platba pro malé zemědělce 04.30 Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce 05.31 a 06.31 Režimy pro klima a životní prostředí (= Ekoplatba) 07.32 až 15.32 Podpory příjmu vázané na produkci 16.70 až 22.70 AEKO (22.70 až od roku 2024) 23.70 Ekologické zemědělství 27.70 Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (= Antimikrobiální rezistence) 28.70 Dobré životní podmínky zvířat 29.70 a 30.70 Lesnicko-environmentální platby 31.71 ANC 32.72 Natura 2000 
52.77 LEADERČerven 2023
Zahájení příjmu programových rámců Místních akčních skupin se předpokládá v červnu 2023 Příjem projektů realizovaných prostřednictvím MAS bude probíhat kontinuálně od roku 2024 
Projektové intervence – letní koloČerven/červenec 2023
33.73 Investice do zemědělských podniků 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP 
Projektové intervence – podzimní kolo 
35.73 Technologické investice v lesním hospodářství 36.73 Investice do lesnické infrastruktury 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch 39.73 Investice do ochrany MZD 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích 43.73 Neproduktivní investice v lesích 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin 45.73 Investice do nezemědělských činnostíŘíjen 2023
41.73 Zalesňování zemědělské půdy + žádost o zařazení na péči 42.73 Agrolesnické systémy + žádost o zařazení na péčiDo 30. 11. 2023
Projektové intervence – kontinuální příjem 
54.78 Podpora poradenstvíOd dubna 2023
VzděláváníOd 2024 (v roce 2023 PRV)
Leader – projekty předkládané prostřednictvím Místních akčních skupin (ještě z PRV)Od 2024 (v roce 2023 PRV)
Pozemkové úpravyOd 2024 (v roce 2023 PRV)
Odvětvové intervence 
57.55 až 61.55 SOT včelařství1. 4. – 31. 7.
63.58 Investice do výroby vína1. 6. – 31. 8.
62.58 Restrukturalizace a přeměna vinic1. 6. – 31. 12.
64.47 až 78.47 SOT ovoce a zelenina 79.47 až 86.47 SOT vejce 87.47 až 93.47 SOT okrasné rostliny 94.47 až 97.47 SOT bramboryOd 1. 5. pro uznání organizace producentů Do 15. 8. pro schválení operačního programu (pouze schválené organizaci producentů)

Pro projektové intervence rozvoje venkova bude muset žadatel, stejně jako v rámci Programu rozvoje venkova, doložit platné stavební povolení (tj. do cca do 3 – 4 měsíců od ukončení příjmu žádostí).

Celá informace ZDE.