Před spuštěním druhé vlny EET prudce vzrostl počet vietnamských firem

Před spuštěním druhé vlny EET prudce vzrostl počet vietnamských firem

Finanční správa připouští, že registrace nové společnosti v oboru, který je rizikovým z hlediska možných daňových podvodů, může oddálit přidělení DIČ novému subjektu a tím také vznik povinnosti evidovat tržby.

Asijské tržnice byly v Česku čtvrt století symbolem prodeje falšovaného značkového zboží a neodvádění daní. To druhé měla od března letošního roku změnit druhá vlna elektronická evidence tržeb (EET). Ze statistik přitom vyplývá, že vietnamští prodejci na nástup EET výrazně reagovali.  Namísto živnostenského podnikání totiž hromadně zakládali společnosti s ručením omezeným.

Počet českých firem, které mají vietnamského vlastníka, se od května 2016 do května 2017 zvýšil o 67 procent. V žebříčku nejčastějších zahraničních majitelů tuzemských firem se meziročně Vietnam posunul z 29. místa na 21. místo.

„Důvodem razantního nárůstu firem s vietnamským vlastníkem je zřejmě zavedení elektronické evidence tržeb. Toto hypotézu potvrzuje také fakt, že u 395 nově založených firem její majitel měl v 362 případech živnost se stejným předmětem podnikání a v 17 případech jinou právnickou osobu,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Zatímco v květnu 2016 mělo vietnamského vlastníka 584 subjektů, o rok později se jednalo o 979 firem, což meziročně představuje zvýšení o 395 společností, to jest o 67 procent. Objem vietnamského kapitálu v základním jmění českých firem dosáhl 107,6 milionů korun. 

Většina vietnamských firem obchoduje

„Detailnější analýza ukázala, že 66 procent nově založených firem podniká v oblasti velkoobchodu nebo maloobchodu a podnikatelské subjekty vznikaly hlavně v lednu a únoru letošního roku, tedy těsně před spuštěním druhé fáze EET k 1. březnu 2017,“ dodala Petra Štěpánová.

Podobně na nástup EET reagovali na podzim loňského roku také restauratéři. Ti sice v mnoha případech ukončili před startem první vlny EET v prosinci roku 2016 svoje podnikání na původní společnost, ale zároveň založili firmu novou. Podle odborníků se tak chtěli vyhnout výraznému skoku v příjmech a tím pádem podezření, že v předchozích letech zatajovali tržby a neplatili daně.

U vietnamských podnikatelů v současnosti může mít zakládání společností s ručením omezeným také další důvod. V médiích se objevily spekulace, že řada těchto firem si dala jako předmět podnikání prodej řepkového oleje, čímž mohla výrazně oddálit přidělení DIČ v rámci žádosti finančnímu úřadu o zařazení mezi plátce DPH a zhruba na rok se tak zbavit starostí s placením daně z přidané hodnoty.

Finanční správa sice odmítá, že by se podobnými triky mohl někdo placení daní vyhnout trvale, ale krátkodobý vliv na vznik daňových povinností připouští. „Prověřování registrace k dani z přidané hodnoty je ze strany správce daně posuzováno u každého subjektu samostatně a jsou zohledněny veškeré informace a konkrétní okolnosti daného případu, které jsou v rámci tohoto registračního řízení shromážděny. Při registraci k DPH tedy Finanční správa prověřuje všechny subjekty, které žádají o registraci, a to bez ohledu na to, zda tak činí dobrovolně či povinně,“ uvedla mluvčí Finanční správy Petra Petlachová. 

„Speciálně v oblasti DPH je nutno postupovat tak, aby bylo v maximální možné míře zabráněno registraci k DPH osobám, které by mohly zneužít registraci a systém DPH pro podvodnou činnost, resp. velmi zjednodušeně platba DPH by tímto rizikovým plátcem nenastala, ale příjemce plnění by čerpal odpočet DPH. Avšak je nutno uvést, že v případě, kdy daný subjekt překročí obrat pro povinnou registraci nebo naplní-li i jinou zákonnou podmínku registrace, je plátcem ze zákona dle stanovené lhůty, a proto ani takovéto obcházení DPH nepomůže,“ dodala Petra Petlachová. 

Evidence tržeb až po přidělení DIČ

Podobně se zdržení a délka procesu přidělování DIČ odráží na samotném začátku povinnosti registrovat platby v EET. „Pokud se jedná o nově vzniklé podnikatelské subjekty, pak s ohledem na skutečnost, že k identifikaci poplatníka při evidenci tržeb a k získání certifikátu pro evidenci tržeb slouží především daňové identifikační číslo, jsou podle § 12 odst. 3 písm. a) Zákona o evidenci tržeb z evidování tržeb vyňaty tržby uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a též během deseti dní následujících po přidělení daňového identifikačního čísla,“ vysvětlila Petra Petlachová. 

Povinnost evidovat tržby mají všichni podnikatelé, kteří přijímají platby v hotovosti, kartou či jiným obdobným způsobem. Okamžik vzniku evidenční povinnosti se odvíjí od charakteru jejich podnikatelské činnosti. Zatímco změna nebo přechod na jinou právní formu podnikání nemá vliv na vznik povinnosti evidovat tržby, právě přidělení DIČ je pro vznik této povinnosti zásadní.  

Úředníci z berních úřadů tvrdí, že asijské tržnice nejsou při kontrolách EET vynechávány. „Finanční správa provádí cílené kontroly na základě analýzy dat z EET a kontrolní nákupy po celé republice napříč různými typy provozů, tedy tržnice nevyjímaje. Proběhla například kontrolní akce v pražské Sapě, v příhraničních tržnicích či v tržnici v Ostravě,“ uzavřela Petra Petlachová.

Zdroj: Dalibor Dostál

BusinessInfo.cz