Pravidla navazujících závazků agroenvironmentálních opatření a ekologického zemědělství – INFORMACE

Pravidla navazujících závazků agroenvironmentálních opatření a ekologického zemědělství – INFORMACE

Od 1.1.2020 vstoupila v platnost NV 330/2019 (agroenvironmentální opatření ) a NV 331/2019 (ekologické zemědělství), která upravují pravidla navazujících závazků AEKO a EZ opatření.

Do navazujících závazků bude možné vstoupit pouze s DPB, které byly k 31.12.2019 ve standardním pětiletém závazku.
Do „starých AEKO“ už nebude možné vstoupit, nahrazují je navazující opatření, ale zatravňování orné půdy a drah soustředěného odtoku bude pro vstup otevřeno i nadále.
Žádosti o zařazení do navazujících AEKO a EZ opatření se budou přijímat do 15.5. v rámci Jednotné žádosti.
Pravidla navazujících opatření korespondují s dosavadními AEKO a EZ.
Pardonované snížení výměry půdy zařazené do navazujícího opatření bude jen 10% z výměry zařazené v prvním roce.

Nařízení vlády k navazujícím opatřením najdete v příloze.