Pozvánka – Zemědělství a potravinářství v kontextu evropských strategií

Pozvánka – Zemědělství a potravinářství v kontextu evropských strategií

Pozvánka na odborný webinář PK ČR a Renew Europe

Zemědělství a potravinářství
v kontextu evropských strategií

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který bude věnovaný zemědělství a potravinářství z pohledu Evropské unie. Jakou budoucnost má
zemědělství v Evropské unii, jaké má možnosti a jaké překážky? Jak by měl vypadat nový model Společné zemědělské politiky pro
nadcházející období? Bude mít na zemědělství a potravinářství dopad tzv. Zelená dohoda „Green Deal“? Jaké je zaměření jednotlivých politik?
Kam směřuje strategie „Z farmy na vidličku“ a jak může změnit podobu potravinářství? Tyto a další otázky budou představeny a zodpovězeny
v rámci webináře Potravinářské komory ČR za účasti všech dotčených subjektů.
Datum konání: 6. listopadu 2020
Vzhledem k nepředvídatelné epidemiologické situaci proběhne webinář prostřednictvím aplikace
MS TEAMS.