Pozvánka -Webinář Pozemkové úpravy pro starosty

Pozvánka -Webinář Pozemkové úpravy pro starosty

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

Vás zvou na webinář

Pozemkové úpravy pro starosty

Webinář je určen pro uživatele a vlastníky pozemků, zástupce zemědělských
a zpracovatelských subjektů, obcí, samosprávy a státní správy, zástupce místních akčních skupin, partnery Celostátní sítě pro venkov a odbornou i širokou veřejnost. Součástí webináře je prezentace s ukázkou společných zařízení realizovaných prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014–2020 (dále jen „PRV“).

Datum: 23. listopadu 2021 od 9:30 do 12:45 hodin
Místo: Online webinář na platformě Microsoft Teams

Program:

 •  Přihlašování účastníků přes MS Teams od 9:00 hodin
 •  Časté chyby v projektové dokumentaci vodohospodářských staveb
  (Ing. Jaroslav Tměj, Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.)
 •  Řešení a realizace Komplexních pozemkových úprav v Královéhradeckém kraji
  (Ing. Petr Lázňovský, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
 • Sdílení zkušeností s hodnocením žádostí o dotaci a jejich nejčastější nedostatky
  (Ing. Jolana Rejchrtová, RO SZIF Hradec Králové)
 • Seznámení s novinkami v problematice zadávání veřejných zakázek v rámci pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020
  (Ing. Jan Kodytek, RO SZIF Hradec Králové)
 • Realizovaná společná zařízení v Královéhradeckém kraji
  (Dipl. -Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, Státní pozemkový úřad, pobočka Hradec Králové)

  • BC Na Mlakách v k. ú. Benátky (PRV)
  • Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice (PRV)
  • Poldr Rodov včetně cest a protierozního opatření v k. ú. Rodov (PRV)
 • Představení činnosti Celostátní sítě pro venkov
  (Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)
 • Dotazy, diskuze, závěr

Více informací níže ke stažení.