Pozvánka na odborný seminář PK ČR

Pozvánka na odborný seminář PK ČR

Pozvánka na odborný seminář PK ČR

Aktuální trendy a budoucnost potravinářství nejen z pohledu legislativy

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnovaný aktuálním trendům v potravinářství nejen z pohledu legislativy. Zvyšující trend zdravého životního stylu a alternativní způsoby stravování se rozšiřují a dostávají do popředí zájmu, což se odráží také na trhu a v portfoliu výrobců potravinářského průmyslu. Jak tyto produkty z řad bio, bezlepkových, veganských a dalších označovat? Seminář se zaměří na trendy v potravinářství a jejich legislativní požadavky. Součástí programu budou také informace k nové strategii EU „Z farmy na vidličku“, která přináší řadu cílů v oblasti potravinářství, což se odrazí nejen v revizi ale také přípravě nových právních předpisů. V této souvislosti budou představeny aktuální kroky Evropské komise.

V případě trvající zhoršené epidemiologické situace proběhne seminář prostřednictvím aplikace MS TEAMS (informace k formě konání budou včas zaslány)

Datum konání: 27. ledna 2021
Místo konání: Státní zdravotní ústav, velká posluchárna v budově 11, Šrobárova 48, Praha 10
Vložné: 1000,- Kč (včetně DPH)
Začátek semináře: 9:00 hodin
NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZAREGISTROVAT!
Prezence účastníků začíná v 8:30 hod., předpokládaný konec 15:00 hod. Občerstvení zajištěno.
Počet účastníků omezen kapacitou posluchárny. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Pokyny k registraci a k platbě naleznete na konci pozvánky.
Registraci včetně platby je nutné provést nejpozději do 20. ledna 2021!

 

Více ke stažení v příloze