Pozvánka na bramborářský seminář dne 15. srpna 2017

Pozvánka na bramborářský seminář dne 15. srpna 2017

Stabilita produkce brambor s využitím agrotechnických a půdoochranných opatření.

Dovolujeme si Vás pozvat na bramborářský seminář konaný dne 15. srpna 2017 v sále Dřevozpracujícího družstva v Lukavci (K Areálu 248, 394 26) a odpolední exkurzi na pozemcích pokusné stanice v rámci projektu.