Pozvánka na 1. školení v rámci programu režimu jakosti Q CZ u producentů drůbeže a zpracovatelů …

Pozvánka na 1. školení v rámci programu režimu jakosti Q CZ u producentů drůbeže a zpracovatelů …

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik
Vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 1934
IČ 43833560 DIČ CZ 43833560


Ústrašice 63, 39002 Tábor, Česká republika

Pozvánka

na 1. školení v rámci programu režimu jakosti Q CZ u producentů drůbeže a zpracovatelů drůbežích produktů

Školení proběhne dne 15. 9. 2021 od 9°° do 14°° hodin v konferenčním sále SVÚ Jihlava na adrese Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

Program školení:
9 00 – 9 30 Biosekurita a prevence šíření chorob v chovech drůbeže
lektor Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

9 30 – 10 15 Užívání antibiotických látek v rámci režimu jakosti Q CZ,
lektorka Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D.

10 15 – 10 45 Zdravotní rizika ve výkrmu brojlerů v rámci režimu jakosti Q CZ,
lektor MVDr. Petr Stolář

10 45 – 11 15 Úloha biopreparátů a vakcín v rámci režimu Q CZ,
MVDr. David Šenk

11 15 – 12 00 Přestávka

12 00 – 12 30 Odběr vzorků pro mikrobiologické vyšetření z prostředí chovu a líhně
lektor MVDr. Šimon Friedrich

12 30 – 13 00 Odběr vzorků pro stanovení RIL, obsahu tuku a volných mastných kyselin
lektorka Ing. Helena Čurdová

13 00 – 13 30 Odběr vzorků pro sérologické vyšetření krve a mikrobiologické vyšetření masa a
potravin, lektorka MVDr. Marcela Kostková

13 30 – 14 00 Diskuse, závěr školení

Z kapacitních důvodů svou účast prosím potvrďte předem na e-mail:
jan.tyl@mtd-ustrasice.cz

Po ukončení akce získá každý účastník osvědčení o absolvování školení.