Pozvánka – Inovace ve faremním zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky

Pozvánka – Inovace ve faremním zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky

Inovace ve faremním zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky

Níže najdete ke stažení závaznou přihlášku na semináře o inovacích ve faremním zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky.

INOVACE VE FAREMNÍM ZPRACOVÁNÍ MLÉKA

NA SÝRY A KYSANÉ MLÉČNÉ VÝROBKY

PŘEDNÁŠÍ:

Ing. Alena Saláková, Ph.D.

ÚSTAV TECHNOLOGIE POTRAVIN AGRONOMICKÁ FAKULTA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

 • Právní předpisy ČR a EU v oblasti bezpečnosti potravin.
 • Zavedení a řízení systému bezpečnosti potravin podle zásad HACCP.
 • Zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Požadavky na mléko pro výrobu sýrů.
 • Vliv pasterace na výrobu sýrů.
 • Jednotlivé technologické operace při výrobě sýrů.
 • Úprava mléka před sýřením.
 • Syřidla a sýření mléka. Stanovení syřitelnosti a dávky syřidla.
 • Solení sýrů.
 • Zrání sýrů.
 • Technologický postup výroby čerstvých sýrů.
 • Praktická výroba čerstvého sýru.
 • Požadavky na mléko pro výrobu kysaných mléčných výrobků.
 • Vliv pasterace na výrobu kysaných mléčných výrobků.
 • Čisté mlékařské kultury, jejich hodnocení a práce s čistými mlékařskými kulturami.
 • Smetanový zákys. Využití v mlékárenských technologiích.
 • Jogurtová kultura. Výroba jogurtů.
 • Acidofilní kultura. Výroba acidofilního mléka.
 • Kefírová kultura. Výroba kefíru.
 • Hodnocení kvality kysaných mléčných výrobků.
 • Technologický postup výroby jogurtu.
 • Technologický postup výroby kefíru.
 • Technologický postup výroby kyšky.

Teoretické vyučování bude doplněno na dvou místech o exkurzi do faremní mlékárny.