Pozemky s neznámými vlastníky

Pozemky s neznámými vlastníky

Firma AG info, s.r.o. nabízí možnost na provedení identifikace pozemků s neznámými vlastníky a to zcela zdarma. Identifikace probíhá ve 3. krocích :

  1. Objednání programů Evidence půdy a Mapy „na provedení identifikace“ (zdarma na 2 měsíce) a jejich instalace.
  2. Import dat z portálu farmáře (pro nedigitalizované území importuje firma AG info zdarma z Vašeho zdroje).
  3. Zapnutí automatického dohledání pozemků s neznámými vlastníky (výpisy, zobrazení na mapě apod.).

Výstupem je aktuální seznam pozemků s neznámými vlastníky a to včetně identifikace do půdního bloku. Na stránkách ÚZSVM nemusí být zcela aktuální informace.

Program lze objednat(do objednávky sdělte název subjektu, IČ a kontaktní osobu) či můžete objednat telefonicky na tel. 491 615 450.

AG info®

software pro zemědělství
Denisova 504
506 01 Jičín
tel: 491 615 450
www.aginfo.cz
hatlova@aginfo.cz