POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH NAD 50 ZAMĚSTNANCŮ OD 3.3.2021

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH NAD 50 ZAMĚSTNANCŮ OD 3.3.2021

POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH NAD 50 ZAMĚSTNANCŮ OD 3.3.2021

Mimořádné opatření vlády ze dne 1.3.2021 přikazuje zaměstnavatelům s minimálně 50 zaměstnanci provádět povinně testování zaměstnanců na Covid-19.

– firmy s více, než 250 zaměstnanci:
   – vstup zaměstnance na pracoviště jen s negativním testem ne starším než 7 dní od 12.3.2021, tj.    
     poprvé podstoupit test od 5.3.2021

   – antigenní testy pro zaměstnance zajistit od 3.3.2021, frekvence testování minim. 1x/týden
– firmy s 50 – 249 zaměstnanci od 15.3.2021:
  – vstup zaměstnance na pracoviště jen s negativním testem ne starším než 7 dní od 12.3.2021, tj.
    poprvé podstoupit test od 8.3.2021

  –  antigenní testy pro zaměstnance zajistit od 5.3.2021, frekvence testování minim. 1x/týden

Zaměstnanci mohou nastoupit na pracoviště pouze tehdy, pokud:
– předložili negativní RT – PCR test ne starší než 7 dní nebo
– předložili negativní POC antigenní test ne starší než 7 dní nebo
– podstoupili antigenní test poskytnutý zaměstnavatelem na pracovišti s výsledkem negativní

Antigenní testy lze provádět buď poskytovatelem zdravotních služeb, nebo testy schválenými pro laické použití: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/

Zaměstnanec je povinen testy podstoupit.

Netestují se:
– zaměstnanci na home office
– zaměstnanci, kteří prodělali Covid-19 a od prvního pozitivního PCR nebo POC testu uplynulo nejvýše 90 dní

Celé znění Mimořádného opatření ZDE.