POVINNÉ TESTOVÁNÍ V NEJMENŠÍCH FIRMÁCH OD 30.3.2021

POVINNÉ TESTOVÁNÍ V NEJMENŠÍCH FIRMÁCH OD 30.3.2021

POVINNÉ TESTOVÁNÍ V NEJMENŠÍCH FIRMÁCH OD 30.3.2021

 

 • od 6.4.2021 smí zaměstnavatelé zaměstnávající 1 – 9 osob povolit vstup na pracoviště jen zaměstnancům s negativním testem
  – testování se musí zahájit nejpozději 30.3.2021, testy zajistit do 28.3.2021
  – testování 1 x týdně
  – testovat lze i prostřednictvím poskytovatele zdravotnických služeb
  – v tom případě zaměstnanec předkládá potvrzení poskytovatele o negativním výsledku testu
  testovat se nemusí osoby na home office, ale pokud takový pracovník vstupuje na pracoviště zaměstnavatele, musí se prokázat negativním testem
 • OSVČ, kteří se během výkonu činnost setkávají s dalšími osobami smí od 6.4.2021 na své pracoviště jen s negativním testem – test antigenní, PCR nebo prováděný laickou osobou
 • Zaměstnanci a OSVČ jsou povinni na výzvu zaměstnavatele test podstoupit nebo prokázat se negativním výsledkem
 • Netestují se:
  a) osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní a
  b) osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  c) zaměstnanci a OSVČ, které se prokáží negativním testem (max. 7 dní starým) od poskytovatele zdravotnických služeb
 • Pokud je výsledek preventivního testu pozitivní, musí zaměstnanec do izolace, oznámit výsledek svému ošetřujícímu lékaři a podstoupit PCR test. Dále postupuje podle výsledku PCR testu.
 • Za zaměstnance se považují i agenturní zaměstnanci a další osoby v jiném právním Vztahu, které vykonávají činnost na pracovišti zaměstnavatele.
 • Opatření o povinném testování v nejmenších firmách platí do odvolání

 

 

Mimořádné opatření MZ ČR o testování v nejmenších firmách najdete ZDE