Povinná školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

Povinná školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s.

Povinné školení EZ je zpoplatněno, jelikož náklady jsou zohledněny v sazbě dotace pro každý rok závazku (tzv. transakční náklady).
První termíny školení a bližší informace (místo konání, harmonogram apod. naleznete na internetových stránkách ÚKZÚZ Školení ekologického zemědělství | ÚKZÚZ (eagri.cz) nebo Školení EZ (bioinstitut.cz).