POUŽITÍ RECYKLOVANÉ VODY K ZAVLAŽOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

POUŽITÍ RECYKLOVANÉ VODY K ZAVLAŽOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLODIN

Zdroj: MŽP, 27.6.19, zkráceno
Rada pro životní prostředí EU na jednání 27.6.2019 schválila pozici k návrhu nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné používání vody v zemědělství. Opětovné používání vody na závlahy má přispět k řešení nedostatku vodních zdrojů i problémů s klimatem. Stanovení minimálních požadavků má zaručit, že recyklovaná voda k zavlažování zemědělských plodin bude bezpečná z hlediska ochrany životního prostředí i lidského zdraví. 
Před použitím recyklované vody bude nutné zpracovat analýzu rizik, v závlahové recyklované vodě budou sledována především mikrobiologická rizika. 
V ČR se recyklovaná voda k zavlažování zatím nepoužívá. 
Podrobnější informace zde: https://www.mzp.cz/cz/news_190626-opetovne-vyuziti-vody-zemedelstvi-ma-predbezne-eu-zelenou