POSUZOVÁNÍ TRVALE A DOČASNĚ NEZPŮSOBILÝCH PLOCH V LPIS

POSUZOVÁNÍ TRVALE A DOČASNĚ NEZPŮSOBILÝCH PLOCH V LPIS

POSUZOVÁNÍ TRVALE A DOČASNĚ NEZPŮSOBILÝCH PLOCH V LPIS

ODBOR LPIS A GIS, 16. 02. 2021 SZIF

Více informací naleznete v přiloženém PDF.