Posuzování skládek dřeva v souvislosti s nesplněním dotačních podmínek

Posuzování skládek dřeva v souvislosti s nesplněním dotačních podmínek

SZIF vydal instrukci k posouzení, zda skládku dřeva zapsat do LPIS nebo podat změnovou žádost.
 

SZIF  vydal instrukci k posouzení, zda skládku dřeva zapsat do LPIS nebo podat změnovou žádost.

1. skládka dřeva je na pozemku dočasněmax. 12 měsíců a nebrání v plnění podmínek (např. byla založena po 31.7., tj. po seči TTP): neupravuje se deklarace, ani se nemění LPIS

2. skládka dřeva je na pozemku dočasně – max. 12 měsíců, ale brání plnění podmínek (např. nemůžete provést 2. Seč ): je třeba UPRAVIT DEKLARACI žádosti, ale neprovádí se aktualizace LPIS

3. skládka dřeva bude na pozemku déle než 12 měsíců: musí se UPRAVIT DEKLARACE žádosti A ZÁROVEŇ PROVÉST AKTUALIZACE LPIS

Celou informaci SZIF najdete v příloze.