POSUZOVÁNÍ MINIMÁLNÍ  ZEMĚDĚLSKÉ KVALIFIKACE

POSUZOVÁNÍ MINIMÁLNÍ  ZEMĚDĚLSKÉ KVALIFIKACE

Minimální zemědělskou kvalifikaci splňují absolventi:
1. Zemědělského vzdělávání minim. na úrovni středního vzdělání s výučním listem ve vybraných oborech na úrovni H popř. oboru se zaměřením na veterinářství
2. Vzdělávacího programu zaměřeného na výkon obecných zemědělských činností v rozsahu nejméně 300 hodin (seznam vzdělávacích zařízení a informace o vyhlášených kurzech najdete ZDE)
3. Držitelé osvědčení o získání 3 vybraných profesních kvalifikací minim. na úrovni EQF 3 (Evropský rámec kvalifikací) s vazbou k zemědělskému nebo veterinárnímu povolání.

Za zemědělské vzdělání není považováno vzdělání lesnické a ekologické s výjimkou oboru ekologický zemědělec.

Podrobné informace k posuzování kvalifikace a seznam s označením oborů najdete ZDE.