Postup žní

Postup žní

Dle výsledků šetření SZIF je v  okrese Jičín sklizeno 17,19 % ploch obilovin s průměrným výnosem 7,55 t/ha a 49,22% plochy řepky s průměrným výnosem 3,37 t/ha.
Pro porovnání s Královéhradeckým krajem, kde mají sklizeno 53,11% ploch obilovin s průměrným výnosem 7,55 t/ha, je Jičín díky často se vyskytujícím dešťům trochu pozadu.
Celkem je v ČR posekáno 52,05% osetých ploch obilovin s průměrným výnosem 5,38 t/ha a 87,37% plochy řepky s průměrným výnosem 3,37 t/ha.

Zdroj: SZIF, AK ČR