Postup žní v Královéhradeckém kraji ke dni 23. 7. 2018

Postup žní v Královéhradeckém kraji ke dni 23. 7. 2018

Žně jsou díky teplému počasí v plném proudu a v ČR je sklizeno k  23. 7. 2018 už 45,4 % ploch základních obilovin (průměrný výnos 5,27 t/ha) a 82,9 % ploch řepky (průměrný výnos 3,31 t/ha).

V Královéhradeckém kraji je téměř z poloviny sklizena pšenice ozimá s průměrným výnosem 6,01 t/ha, ječmen ozimý je téměř celý sklizený s průměrným výnosem 5,17 t/ha. Obiloviny celkem jsou sklizeny přibližně z jedné třetiny s průměrným výnosem 5,79 t/ha a o 0,5 t/ha prozatím převyšují celorepublikový průměr.. Řepka je v Královéhradeckém kraji sklizena z 82 % s průměrným výnosem 3,2 t/ha, který je dle aktuálních výsledků mírně nižší oproti průměru celé ČR.

Sklizeň u ostatní obilovin dosahuje maximálně 15 %.

Podrobnější informace k průběžným výsledků žní v Královéhradeckém kraji a v ČR celkem jsou uvedeny v příloze.