Postup prodloužení pobytových titulů ukrajinských občanů v ČR dle jednotlivých typů víz

Postup prodloužení pobytových titulů ukrajinských občanů v ČR dle jednotlivých typů víz

ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z UKRAJINY – postup v případě končící platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (Mimořádné pracovní vízum, zaměstnanecká karta, dočasná ochrana).

ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z UKRAJINY – postup v případě končící platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (Mimořádné pracovní vízum, zaměstnanecká karta, dočasná ochrana)

Mimořádné pracovní vízum Ukrajina

  • platné pouze 1 rok – nelze prodloužit, podávání nových žádostí pozastaveno
  • možnost podat žádost na místně příslušném pracovišti OAMP o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR
  • k žádosti se předkládá cestovní doklad a stručné odůvodnění žádosti (válka na Ukrajině),
  • po udělení víza může držitel následně požádat místně příslušný úřad práce o povolení k zaměstnání


Program kvalifikovaný zaměstnanec – zaměstnanecká karta

  • prodloužení možné opakovaně, vždy nejdéle na dva roky
  • žádost lze podat nejdříve 120 dnů před ukončením platnosti stávající zaměstnanecké karty a nejpozději poslední den platnosti
  • podmínky prodloužení na stránkách Ministerstva vnitra zde


Dočasná ochrana

  • prodloužení možné u těch držitelů, kteří ji získali do konce roku 2022 a platnost vyprší do 31. března 2023
  • při online registraci se rezervuje termín na osobní setkání na pracovišti MV – registrací s výběrem termínu se automaticky prodlouží dočasná ochrana do 30. září 2023
  • návod a odkaz k online registraci zde