POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ APLIKACE RODENTICIDŮ

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ APLIKACE RODENTICIDŮ

Zdroj: UKZUZ, 5.9.19
1. Aplikaci rodenticidů oznamují profesionální uživatelé (nejen zemědělci, ale všichni profesionální uživatelé)
2. Aplikaci oznamuje subjekt, který ji bude provádět 
3. Aplikace se oznamuje 1x buď do datové schránky centra UKZUZ nebo e-mailem
– do zprávy uveďte místně příslušné pracoviště UKZUZ (oddělení rostlinolékařské inspekce) pro urychlení předání správnému pracovišti Více…
4. Aplikace se oznamuje minimálně 3 dny před provedením a to
    – UKZÚZ
    – uživateli honitby, pokud je pozemek součástí honitby
    – aplikace některých přípravků se oznamuje obecnímu nebo městskému úřadu – pokud je to uvedeno na etiketě přípravku a pokud se bude tento přípravek aplikovat v oblasti pohybu široké veřejnosti nebo zranitelných skupin osob. V tom případě musíte ošetřený pozemek označit tabulí s varováním, datem, kdy se nesmí na pozemek vstupovat a kontaktem na osobu, která pozemek ošetřila 
5. Oznámení můžete podat na přiloženém formuláři, nebo si formulář stáhnout ZDE

6. Aplikace přípravku se řídí údaji na etiketě konkrétního přípravku
Celou informaci UKZUZ najdete ZDE