Poslanci žádají postupné ukončení využívání glyfosátu a plný zákaz od 2022

Poslanci žádají postupné ukončení využívání glyfosátu a plný zákaz od 2022

Evropský parlament vyzval k postupnému omezení používání herbicidů na bázi glyfosátu a jejich úplnému zákazu od prosince 2022.

Podle usnesení z 24. října Parlament žádá, aby byly herbicidy obsahující glyfosát jakožto aktivní látku zakázány pro běžné domácí uživatele s platností od 15.12.2017. V zemědělství by se mělo jeho užívání ukončit postupně s tím, že i tam by byl zcela zakázán od roku 2022. Výsledky posuzování rizik glyfosátu, která provádí Evropská komise, by se navíc dle poslanců měly zveřejňovat. Členské státy v Radě hlasovaly o svém stanovisku ke kontroverznímu návrhu na obnovení licence pro glyfosát dne 25.10.2017. Usnesení Evropského parlamentu je pro ně doporučením.

Více informací na http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20171009STO85663/poslanci-pozaduji-postupne-ukoncit-uzivani-glyfosatu-a-zakazat-ho-od-2022

Zdroj: Evropská společenství