PORTÁL AGRORISK – ODHAD RIZIK PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

PORTÁL AGRORISK – ODHAD RIZIK PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

PORTÁL AGRORISK – ODHAD RIZIK PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

 

11.3.2021
Portál AgroRisk, jako systém včasného varování, předpovídá rizika pro pěstování zemědělských plodin v podobě takzvaných abiotických a vybraných biotických činitelů.
Zobrazuje také fotky z dané oblasti, pokud jsou dostupné. Portál se bude postupně rozrůstat o nástroje, které zachytí další choroby a škůdce, jejichž vývoj úzce souvisí s vývojem počasí, a tak k v současnosti sledovaným plodinám a škodlivým činitelům přibydou v nejbližší době další.

Portál, který vznikal od roku 2018, obsahuje interaktivní mapu Česka. Na ní je možné si zvolit konkrétní oblast a konkrétní zemědělskou plodinu. Na výběr jsou kromě zmíněné pšenice ozimé dále brambory, chmel, cukrová řepa, ječmen jarní, ozimá řepka a ovocné stromy. Mapa následně zobrazí možné rizikové faktory a pro každý z nich určí výši rizika na pětistupňovém semaforu od bílé znamenající zanedbatelné riziko, přes žlutou až po tmavě červenou barvu signalizující mimořádné riziko.

Portál využívá pro denní aktualizaci svých výstupů předpovědní model IFS (Integrated Forecast System) z Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí, odkud čerpá meteorologická data. Tento model patří z pohledu přesnosti mezi nejúspěšnější. 24hodinová předpověď dosahuje až 97procentní spolehlivosti, ta se sice s časem snižuje, ale ještě na třetí den se pohybuje kolem 90 procent s výjimkou srážek, které mají úspěšnost předpovědi mírně nižší. 

Více informací najdete na portále AgroRisk (www.agrorisk.cz).