Pojďte studovat

Pojďte studovat

Přihlášky ke studiu můžete podávat do 29. 9. 2017

Konzultačnímu středisko v Hradci Králové pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze Vám nabízí bakalářské a magisterské studium, organizované formou propojení celoživotního vzdělávání s kombinovaným studiem při zaměstnání o sobotách a nedělích. V bakalářském stupni můžete sudovat obor: VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (VSRR). V magisterském stupni lze studovat obory: PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA (PaA) a VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ (VSRR) a nebo v navazujícím magisterském studiu obor: ROZVOJ VENKOVSKÉHO PROSTORU (RVP). Příjem přihlášek ke studiu je prodloužen do 29. 9. 2017. Výuka začíná 30. 9. 2017. Pro více informací se můžete obracet na paní PaedDr. Marii Pekovou na telefonu 606 650 850 nebo e-mailem na majka.pekova@tiscali.cz. Využijte poslední možnost přihlášení do akademického roku 2017/2018.