Podzimní kolo příjmu žádostí o investiční dotace z programu rozvoje venkova

Podzimní kolo příjmu žádostí o investiční dotace z programu rozvoje venkova

PODZIMNÍ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O INVESTIČNÍ DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
SZIF zahájí podzimní 8. kolo PRV 8.10.2019, žádosti se budou přijímat do 29.10.2019.
Hlavním tématem kola budou opatření související s kůrovcem a péčí o les. 
Podpora je u jednotlivých operací stanovena předběžně:

Operace

Alokace (Kč)

Vzdělávací akce

40 000 000

Informační akce

25 000 000

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

500 000 000

Investice do nezemědělských činností

360 000 000

Podpora agroturistiky

130 000 000

Zavádění preventivních opatření v lesích

27 000 000

Obnova lesních porostů po kalamitách

100 000 000

Odstraňování škod způsobených povodněmi

33 000 000

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

30 000 000

Neproduktivní investice v lesích

28 000 000

Přeměna porostů náhradních dřevin

140 000 000

Technika a technologie pro lesní hospodářství

170 000 000

Sdílení zařízení a zdrojů

60 000 000

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 20 000 000

Celkem

1 643 000 000

 

Tiskovou zprávu SZIF najdete zde

Obecní a specifické podmínky jsou ke stažení na webu SZIF u jednotlivých operací.