Podpůrný materiál ke splnění aspektu efektivnosti

Podpůrný materiál ke splnění aspektu efektivnosti

Podpůrný materiál ke splnění aspektu efektivnosti, tj. pro vyplnění strany D2 v Žádosti o dotaci pro operace 6.4.1 a 6.4.2, záměry a), b), 11. kolo příjmu žádostí

V Praze dne 11. ledna 2021

Hodnocení aspektu efektivnosti je jedním z nezbytných předpokladů pro to, aby byla žádost úspěšná. Pro zdárné vyplnění strany D2 – Hodnocení aspektu efektivnosti vydává SZIF tento podpůrný materiál, který slouží pro ilustrativní účely.
Strana D2 Žádosti o dotaci slouží pro vyhodnocení aspektu efektivnosti projektu. Strana je rozdělena do čtyř částí (tabulek). Žadatel musí vyplnit dvě z těchto tabulek. Textové pole slouží ke zdůvodnění vstupních dat a žadatel ho může vyplnit.

  • Tabulka Příjmy z tržeb za rok, k jejichž dosažení realizace projektu přispěje – žadatel v tabulce vyčíslí roční příjmy (tržby) z prodeje výrobků nebo služeb, kterých dosáhne díky realizaci projektu. Příjmy vypočte na základě zadaného ročního plánu množství výrobků nebo služeb a jejich jednotkové ceny.
  • Tabulka Provozní výdaje za rok, které vzniknou realizací projektu – Žadatel v tabulce vyčíslí roční provozní výdaje, které vzniknou realizací projektu. Žadatel využije přednastavené členění na skupiny: nákup zboží, materiál, energie, opravy a údržba, propagace, služby, výdaje na zaměstnance, vyplacené úroky, ostatní provozní výdaje.
  • Pole Zdůvodnění vstupních dat – žadatel vysvětlí, jak stanovil roční množství výrobků/služeb, jednotkovou cenu a provozní výdaje.

 

Materiály ke stažení níže.