Podpora žáků zemědělských oborů

Podpora žáků zemědělských oborů

Představenstvo Regionální agrární komory Královehradeckého kraje se rozhodlo podpořit úspěšné žáky zemědělských oborů v kraji.

Představenstvo Regionální agrární komory Královehradeckého kraje se rozhodlo na svém zasedání dne 23.10.2018 vyhodnotit a odměnit úspěšné žáky zemědělských oborů v kraji. Výběr bude probíhat spolu s odbornými školami a učilišti v kraji.