PODPORA NA ÚČAST PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ KONZUMNÍCH BRAMBOR V REŽIMU JAKOSTI Q CZ

PODPORA NA ÚČAST PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ KONZUMNÍCH BRAMBOR V REŽIMU JAKOSTI Q CZ

PODPORA NA ÚČAST PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ KONZUMNÍCH BRAMBOR V REŽIMU JAKOSTI Q CZ

 Dotační titul 19.C.a
– žadatel zapojen do Q CZ brambor od 1.5.2021 do 30.4.2021
– podpora do 100% nákladů souvisejících s Q CZ, max. 75.000,- Kč na žadatele
– povinná minimálně 1 účast na školení Q CZ pro producenty a zpracovatele brambor
– příjem žádostí: 1.4.2021 – 30.4.2021
– příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci 1.5.2021 – 31.5.2021

PODPORA ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S REŽIMEM JAKOSTI Q CZ:
Dotační titul 19.C.b
– C.b.1 – podpora na kontrolní opatření a poradenství pro poskytovatele
– C.b.2 – Podpora vyjmenovaných úkonů provedených formou služeb pro poskytovatele

PODMÍNKY PRO CERTIFIKACI KONZUMNÍCH BRAMBOR Q CZ najdete ZDE.

Celé znění Zásad pro titul 19.C.a najdete ZDE – „Zpřesnění Zásad pro rok 2021“.