Podpora Královéhradeckého kraje na hospodaření v lesích 2020

Podpora Královéhradeckého kraje na hospodaření v lesích 2020

Dotační program 20ZPD10 – asanace kůrovcového dříví
Příjem žádostí od 2.12.2019 do 30.10.2020 (nebo do vyčerpání alokace 10 mil. Kč)
Účel dotace:
1. Těžba a přiblížení strojů napadených kalamitním škůdcem z lesního porostu
2. Zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení
kalamitním hmyzím škůdcem
– splnění předmětu dotace do 31.10.2020
– žadatel: vlastník lesních pozemků do výměry 50 ha (s výjimkou lesů státu, lesů na území národního parku a ochranné zóny a lesů pro obranu státu(
– dotace se vyplácí zpětně po splnění účelu
– sazba dotace 150 Kč/m3 vytěženého kůrovcového dříví
                           70 Kč/bm vybudované oplocenky
– žádost o dotaci se podává výhradně prostřednictvím portálu DOTIS
Úplné znění dotačního programu a další informace: Dotační program 20ZPD10 – asanace kůrovcového dříví
Příjem žádostí od 2.12.2019 do 30.10.2020 (nebo do vyčerpání alokace 10 mil. Kč)
Účel dotace:
1. Těžba a přiblížení strojů napadených kalamitním škůdcem z lesního porostu
2. Zřizování oplocenek pro ochranu dřevin při obnově porostů vytěžených z důvodu napadení
kalamitním hmyzím škůdcem
– splnění předmětu dotace do 31.10.2020
– žadatel: vlastník lesních pozemků do výměry 50 ha (s výjimkou lesů státu, lesů na území národního parku a ochranné zóny a lesů pro obranu státu(
– dotace se vyplácí zpětně po splnění účelu
– sazba dotace 150 Kč/m3 vytěženého kůrovcového dříví
                           70 Kč/bm vybudované oplocenky
– žádost o dotaci se podává výhradně prostřednictvím portálu DOTIS
Úplné znění dotačního programu a další informace ZDE

Znění dotačního programu v přiloženém souboru
Dotační portál KHK DOTIS ZDE