Podpora investic v novém programovacím období 2021+

Podpora investic v novém programovacím období 2021+

MZE začíná představovat změny, které nás čekají v nové SZP. Zásadní změnou budou nižší finance na podpory do zemědělství. Z tohoto důvodu se hledají způsoby jak podpořit investice v zemědělství a zároveň nečerpat prostředky SZP.

Jednou možností je využití tzv. finančních nástrojů (zvýhodněné půjčky a úvěry, garance, kapitálové vstupy). Tyto nástroje jsou určeny k podpoře projektů, ale na rozdíl od dotací jsou vratné. Je možné také kombinovat finanční nástroje a dotace.

Pravděpodobně bude tato možnost využita u podpory investic do zemědělských podniků, podpory mladých začínajících zemědělců, podpory zpracování produktů a diverzifikace podniků.

Bližší informace najdete v přiložené prezentaci.