Podmínky pro výplatu přímé pomoci OSVČ „Pětadvacítka“

Podmínky pro výplatu přímé pomoci OSVČ „Pětadvacítka“

  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní, vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
  • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením – je součástí žádosti
  • Podpora se zatím týká období 12.3.2020 – 30.4.2020

 

Formulář se odesílá na místně příslušný finanční úřad. Formulář můžete odeslat datovou schránkou (v tom případě je k dispozici „chytrý formulář“) nebo e-mailem. Do předmětu emailu napište „Žádost o kompenzační bonus OSVČ“. Po zadání místního finančního úřadu do žádosti se na žádosti objeví e-mail, na který ji budete odesílat.
Formulář musí být řádně vyplněný a podepsaný.

Všechny informace najdete ZDE

Formuláře a info k vyplnění ZDE

Formulář v PDF je také v přiloženém souboru.