Podmínky pro aplikaci přípravku na ochranu rostlin – Regulace hraboše

Podmínky pro aplikaci přípravku na ochranu rostlin – Regulace hraboše

Zdroj: UKZUZ 13.2.2020

Možnosti aplikace rodenticidů STUTOX II a RATRON GW ve zvýšené dávce – Nařízení UKZÚZ s platností od 13.2.2020 do 11.6.2020. Pokud kalamitní výskyt hraboše pomine dříve, UKZÚZ Nařízení zruší. Celá informace ZDE

Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše – metodika ZDE

Aplikace do nor: zvýšená dávka u obou přípravků = 5 granulí /nora
Aplikace rozhozem: přípravek STUTOX II = max. 10 kg/ha

Oznámení o aplikaci přípravků a podnět pro UKZUZ – v příloze

Aplikace do nor:
– nahlásit 3 dny před aplikací UKZUZ, uživateli honitby a pokud v okolí ploch navštěvovaných širokou veřejností – potom i obecnímu nebo městskému úřadu
– sbírat mrtvé hraboše po dobu minim. 48 hodin od aplikace
– označit pozemek „Varování …..„ – zákaz vstupu do….
– podrobně v Nařízení

Aplikace rozhozem:
– povolení UKZUZ na konkrétní pozemek při pětinásobném překročení prahu škodlivosti (200 nor/ha) – posoudí pracovník UKZUZ
– rozhoz rozmetadlem schopným aplikovat 10 kg/ha, ne ručně, ne ručním rozmetadlem
– ochranné pásmo voda 10 m, pohyb lidí 5 m
– jen za sucha
– jen na plochu s porostem, ale nesmí ulpět na listech
– odstraňovat mrtvé hraboše
– s uživatelem honitby projednat vyhánění zvěře
– podrobně v NařízeníNařízení platí od 13.2.2020 do 11.6.2020:
Nařízení RATRON GW do nor ZDE
 

Nařízení STUTOX II do nor ZDE

Nařízení STUTOX II rozhozem ZDE

Grafy– dynamika výskytu hraboše polního 2019/2020 – UKZUZ ZDE