Podmínky poskytnutí zálohy v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020

Podmínky poskytnutí zálohy v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020

Zdroj: SZIF

Dne 25. srpna 2020 byl na webových stránkách SZIF zveřejněn dokument Podmínky poskytnutí zálohy v rámci 10. kola Programu rozvoje venkova.

Žadatelé, kteří podali žádost o dotaci v rámci 10. kola příjmu, mohou po schválení Žádosti o dotaci a podpisu Dohody o poskytnutí dotace požádat o vyplacení zálohy (viz Obecné podmínky Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, kapitola 7).

Podrobné podmínky pro vyplacení zálohy jsou k dispozici na www.szif.czProgram rozvoje venkova 2014-2020 – KE STAŽENÍ