PGRLF – UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU POJIŠTĚNÍ A PODPORU POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ 2019

PGRLF – UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU POJIŠTĚNÍ A PODPORU POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ 2019

Dne 30.10.2019 končí příjem žádostí o podporu pojištění z programu PGRLF. Téhož dne končí příjem Potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojištění a příjem dokladů o zaplacení pojištění.
Program Finanční podpora pojištění:  
Žadatel je zemědělským podnikatelem, mikro, malým nebo střením podnikem, sjednal si a zaplatil pojištění rostlinné nebo živočišné výroby s minimální výší pojistného 1000,- Kč
– podal na PGRLF prostřednictvím OPŽL do 30.10. žádost o podporu na pojištění
– doložil PGRLF prostřednictvím OPŽL (nebo datovou schránkou, poštou) do 30.10. Potvrzení pojišťovny a doklad o uhrazení pojistného

Program Finanční podpora pojištění lesních porostů :
Žadatel je podnikatelem, majitelem, nájemcem nebo vypůjčitelem lesa a sjednal na své jméno smluvní pojištění lesních porostů proti požárům a/nebo abiotickým činitelům a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za pojištění lesních porostů na Příslušný rok
– podal na PGRLF prostřednictvím OPŽL do 30.10. žádost o podporu na pojištění
– doložil PGRLF prostřednictvím OPŽL (nebo datovou schránkou, poštou) do 30.10. Potvrzení pojišťovny a doklad o uhrazení pojistného

Výše podpory rostlinné výroby:
– v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin 
– v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin pro Příslušný rok
Výše podpory živočišné výroby:
– v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro Příslušný rok
Výše podpory lesních porostů:

Výše podpory lesních porostů:
– do 30 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro Příslušný rok

Podrobné informace Podpora pojištění zemědělství najdete ZDE 
Podrobné informace Podpora pojištění lesních porostů najdete ZDE
Informace k příjmu žádostí a Potvrzení do 30.10.2019 ZDE