PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců

PGRLF stanovil výši podpory pojištění zemědělců

Zemědělci a lesní hospodáři mohou počítat s tím, že jim Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) uhradí významnou část letošních nákladů na pojištění proti nepředvídatelným škodám. O konkrétní výši podpory rozhodlo představenstvo PGRLF. Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 30 a 50 procenty uhrazeného pojistného:

– 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin

– 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat

– 40 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin

– 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek (nově byl program v letošním roce otevřen i pro velké podniky)

– 30 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

Celý text tiskové zprávy naleznete v příloze pod textem.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond, SZIF