PGRLF otvírá nový program podpory pro potravináře

PGRLF otvírá nový program podpory pro potravináře

U nového program Potravinář se bude jednat o podporu ve formě subvence části úroků z komerčních investičních úvěrů. V rámci tohoto programu budou podporovány investice na pořízení technologických zařízení související se zpracováním zemědělských produktů k potravinářským účelům nebo k výrobě potravin, dále výstavba, rekonstrukce a vybavení prodejen či prodejcích automatů. Celková výše podpory v režimu de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí účetní období překročit korunový ekvivalent 200 000 Eur.

Celou informaci najdete ZDE.